Hiányszakképesítések Fejér megyében 2018/19 tanévben

A Fejér megyében 2018/2019. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakközépiskolai szakmák:

 

Ács (34-582-01)

Szakmacsoport: Építészet

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati fémállványok szerelése.

Betölthető munkakörök:

Ács

 

Asztalos (34-543-02)

Szakmacsoport: Faipar

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.

Betölthető munkakörök:

Bútorasztalos, épületasztalos

 

Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

Szakmacsoport: Gépészet

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, felállítását és szétszerelését végzi.

Betölthető munkakörök:

Lakatos, építményszerkezet-szerelő

 

Férfiszabó (34-542-04)

Szakmacsoport: Könnyűipar

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

A férfiszabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes férfiruházati termékeket gyárt, egyéb termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati termékeket átalakít, javít.

Betölthető munkakörök: Férfiruha-készítő, férfiszabó, lakástextil-készítő, ruhakészítő, mérték utáni szabó

 

Festő, mázoló, tapétázó (34-582-04)

Szakmacsoport: Építészet

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

Betölthető munkakörök:

Festő és mázoló

 

Gépi forgácsoló (34-521-03)

Szakmacsoport: Gépészet

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.

Betölthető munkakörök: Forgácsoló

 

Hegesztő (34-521-06)

Szakmacsoport: Gépészet

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

Fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos vágására vagy egybeolvasztására szolgáló más hőforrások segítségével. munkáját dokumentálja.

Betölthető munkakörök:

Hegesztő, lángvágó

 

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó  (34-541-08)

Szakmacsoport: Élelmiszeripar

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

Kistermelői élelmiszerelőállítóként komplex feladatokat végez. Tevékenységi körének megfelelően az alapanyag előállításán keresztül a feldolgozáson át, az elkészített élelmiszer értékesítéséig. A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, a tájegység jellegéből adódó egyedi lehetőségeket. Munkája során betartja a mindenkor érvényben lévő jogszabályi előírásokat, különös figyelmet fordít a higiéniai-, munka-, tűz- és környezetvédelmi előírásokra. Az általa előállított élelmiszeripari termékeket az előállítás helyének megfelelő régión belül vagy a régióhoz közel értékesíti, mely történhet piacon, a kistermelő által végzett házhozszállítással, vagy vendégasztal szolgáltatás keretében.

Falusi vendéglátóként komplex szolgáltatást (szállásadás, étkeztetés, programszervezés, stb.) biztosít.

A tevékenység során figyelembe veszi környezetének hagyományait, népművészeti lehetőségeit.

Betölthető munkakörök:

Gazdaasszony, falusi vendéglátó

 

Kőműves (34-582-14)

Szakmacsoport: Építészet

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

Betölthető munkakörök:

Betonozó, díszítő kőműves, falazó kőműves, karbantartó kőműves, vakoló kőműves, födémgerenda-, tálca- és béléstest-elhelyező, klinkertégla lerakó

 

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-09)

Szakmacsoport: Gépészet

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést beszerel.

Betölthető munkakörök:

Vezeték- és csőhálózat-szerelő (víz, gáz, fűtés)

 

Mezőgazdasági gépész (34-521-08)

Szakmacsoport: Mezőgazdaság

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

A mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek megfelelő üzemeltetése.

Betölthető munkakörök:

Mezőgazdasági, erdőgazdasági, növényvédő gép kezelője

 

Női szabó (34-542-06)

Szakmacsoport: Könnyűipar

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

A női szabó műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb termékeket készít: ágynemű, függöny, lakástextíliák, ruházati termékeket átalakít, javít.

Betölthető munkakörök:

Nőiruha-készítő, női szabó, lakástextil-készítő, ruhakészítő, mérték utáni szabó

 

Pék (34-541-05)

Szakmacsoport: Élelmiszeripar

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

A pék sütőipari üzemekben termelési tevékenységet végez. Mézeskalácsot készít. Felelős a technológiai, higiénia, munkavédelmi és egyéb vonatkozó jogszabályi követelmények betartásáért.

Betölthető munkakörök:

Pék, édesiparitermék-gyártó

 

Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

Szakmacsoport: Szociális szolgáltatások

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

A szociális gondozó és ápoló szociális szakember irányításával képes az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatok ellátására. Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat kialakít ki, velük együttműködik. Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat. Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Betölthető munkakörök:

Szociális gondozó, szakgondozó

 

Villanyszerelő (34-522-04)

Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

Iskolai rendszerű képzési idő: 3 év

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít.

Betölthető munkakörök:

Villanyszerelő

 

 

A Fejér megyében 2018/2019. tanévben Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakgimnáziumi szakmák (érettségire épülő hiányszakképesítések):

 

Autószerelő (54-525-02)

Szakmacsoport: Közlekedés

Iskolai rendszerű képzési idő: 2 év

Érettségire épülő képzés!

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

Betölthető munkakörök: Gépjármű- és motorkarbantartó, -javító; szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

 

Elektronikai technikus (54-523-02)

Szakmacsoport: Elektrotechnika-elektronika

Iskolai rendszerű képzési idő: 2 év

Érettségire épülő képzés!

Az elektronikai technikus a vállalat, intézmény, szervezet operatív területi vezetőjének közvetlen munkatársa. Alapvető feladata a szervezet gyengeáramú berendezéseinek és kapcsolódó villamos hálózatának üzemeltetése, a rendszerek dokumentált nyomon követése Feladata az alkalmazott irányítás,- és vezérléstechnikai installáció kezelése, összeállítása, üzemeltetése. Átlátja az alkalmazott gyengeáramú villamos berendezések jellemzőit, szükség esetén beavatkozik, hibafeltárást, hibakeresést végez. Képes az egyszerűbb gyengeáramú áramkörök tervezésére, ezek szimulációjára. Tisztában van a felhasználói programokkal, illetve azok alkalmazásával. Ismeri és alkalmazza a méréstechnikai elveket és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat. Alapvető gépészeti ismeretei révén együttműködik e szakterület munkatársaival. Önállóan vagy mérnöki irányítással elektronikus berendezések tervezésével, gyártásával, összeszerelésével, építésével, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával összefüggő műszaki jellegű, egyéb kisegítő feladatokat végez.

Betölthető munkakörök:

Ipari elektronikai technikus

 

Gépgyártástechnológiai technikus (54-521-03)

Szakmacsoport: Gépészet

Iskolai rendszerű képzési idő: 2 év

Érettségire épülő képzés!

Önállóan, vagy mérnöki irányítással részt vesz gépek, géprendszerek, mechanikus berendezések tervezésében, gyártásában, működtetésében, szerelésében, karbantartásában és javításában.

Betölthető munkakörök:

Gépésztechnikus

 

Gyakorló ápoló (52-723-02)

Szakmacsoport: Egészségügy

Iskolai rendszerű képzési idő: 2 év

Érettségire épülő képzés!

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi. A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

Betölthető munkakörök:

Ápoló, szakápoló

 

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló (54-723-03)

Szakmacsoport: Egészségügy

Iskolai rendszerű képzési idő: 2 év

Érettségire épülő képzés!

Képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetenciaszintjének megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyerekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

Betölthető munkakörök: Csecsemő- és gyermekápoló