Üdvözöljük a

Mi az egyéni vállalkozók hivatalos elérhetősége? | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Mi az egyéni vállalkozók hivatalos elérhetősége?

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2019. március 21.

Az egyéni vállalkozó hivatalos elérhetősége az a KÜNY tárhely (ismertebb régi nevén ügyfélkapu), melyet a vállalkozás létrehozásakor a 2009. évi CXV. törvény 11. § (1) értelmében az egyéni vállalkozók nyilvántartásában rögzített. Ha az egyéni vállalkozó elmulasztja a beérkezett küldemény átvételét, elindulnak a küldemény átvételéhez fűződő határidők.

Mi történik, ha az egyéni vállalkozó nem figyeli / nem veszi át a hivatalos elérhetőségére érkező küldeményeket?

 

A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 76. §  szerint „A biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével kézbesített iratnál az átvételre jogszabály eltérő rendelkezése hiányában 5 munkanapot kell biztosítani. Ha a címzett a küldeményt a határidőn belül nem veszi át, és az átvételt nem tagadja meg, akkor a kézbesítésről - az első kézbesítési kísérletre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - az 5. munkanap elteltét követő első munkanapon másodszor is értesítést kap.”


A második értesítést követő 5. munkanapot követő munkanapon beáll a kézbesítési vélelem!
Ebből következik, hogy ha az egyéni vállalkozó elmulasztja a második értesítést követő 5. munkanapig a küldemény átvételét, elindulnak a küldemény átvételéhez fűződő határidők.

 

Az egyéni vállalkozó ugyanakkor nem hivatkozhat rá, hogy nem nézte a KÜNY tárhelyét („2015. évi CCXXII. törvény (4): „A hivatalos elérhetőségre kézbesített küldemény kézbesítettnek minősül”). Ha tehát emiatt határidőt mulaszt, akár megszüntethetik a vállalkozását!

 

Egy konkrét eset:

Egy önkormányzat hivatalos iratot küldött egy egyéni vállalkozónak.

Mivel a könyvelőnek nem volt meghatalmazása a kérdéses önkormányzatnál, ezért az iratot az önkormányzat közvetlenül az ügyfélnek küldte.

Az ügyfél ellenben nem figyelte a KÜNY tárhelyét, gondolván, hogy a könyvelője kapja a hivatalos iratokat, mivel EGYKE meghatalmazással rendelkezett.

Igen ám, viszont a KÜNY tárhelyre nem csak a NAV-tól érkeznek iratok, az EGYKE azonban csak a NAV-val történő elektronikus kapcsolattartásra vonatkozott.

Így végül az egyéni vállalkozó nem töltötte le a hivatalos iratot, a kézbesítési vélelem beállt, az ügyfél nem reagált, végül megszüntették az egyéni vállalkozását!

 

Hasonló helyzet adódhat a társas vállalkozások esetében is, azzal a különbséggel, hogy ők a cégkaput kötelesek használni, valamint a tapasztalatok szerint a társas vállalkozások inkább tisztában vannak a cégkapu nem figyelésének jogi következményeivel.