Üdvözöljük a

Aktuális pályázati információk | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Aktuális pályázati információk

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2017. július 7.

Nem könnyű feladat a vállalkozások számára a lehetőséget kínáló GINOP pályázatok figyelése, így összegyűjtöttük az aktuális pályázati felhívásokat, kiemelve közülük a felfüggesztésre kerülteket. Informálódjanak a lehetőségekről, keressenek igényeiknek megfelelő pályázatíró szakcéget, és pályázzanak!

Újabb GINOP pályázatok kerültek felfüggesztésre

2017. május 31-től átmenetileg szüneteltetésre került a „GINOP-1.2.3.-8.3.4.-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében” című felhívás beadási lehetősége, mivel a beérkezett nagyszámú támogatási kérelmek forrásigénye meghaladja a rendelkezésre álló keretet.

Felfüggesztésre kerül továbbá a „GINOP-6.1.5-17 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára”, és a „GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára” című kiírás is, ezekre 2017. július 4-étől ideiglenesen nem adható be pályázat.

 

Aktuális felhívások

GINOP-1.1.3-16 Termelő kkv-k digitális és automatizációs fejlesztéseinek élénkítése érdekében „Ipar 4.0” mintaalkalmazások kialakítása

GINOP-1.1.4-16 A kiemelt növekedési és innovációs potenciállal bíró feldolgozóipari kkv-k azonosítása, felmérése, motiválása, támogatása nemzetközi versenyképességük és hálózatosodásuk elősegítése céljából GINOP-1.2.4-16 Ipari parkok fejlesztése

GINOP 1.2.5-15 Logisztikai szolgáltató központok fejlesztéseinek támogatása

GINOP 1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-1.2.7-17 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.2.8-17 Kis- és középvállalkozások ipari digitalizációhoz (IPAR 4.0) kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása

GINOP-1.3.3-16 Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása

GINOP-1.3.6-17 Mikro-, kis- és középvállalkozások logisztikai szolgáltatás-igénybevételének támogatása GINOP-2.1.2-8.1.4-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

GINOP-2.1.3-15 Iparjog

GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher

GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma (start-up és spin-off)

GINOP-2.1.6-16 Exportképes innovatív termékek fejlesztésének támogatása az innováció vezérelt exportbővítés érdekében

GINOP-2.3.3-15 Kutatási infrastruktúra megerősítése – nemzetköziesedés, hálózatosodás

GINOP-3.1.2-8.2.4-16 Az infokommunikációs ágazatban működő mikro-, kis- és középvállalkozások által előállított termékek és szolgáltatások piacosításának, nemzetközi piacokra való belépésének támogatása

GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések,

felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

GINOP-3.2.4-8.2.4-16 Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) vállalati szolgáltatások, IKT megoldások fejlesztésének és piaci bevezetésének támogatása

GINOP-4.1.1-8.4.4-16 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel

GINOP-5.1.3.-16 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése

GINOP-5.1.4-17 Tranzitfoglalkoztatási programok támogatása

GINOP-5.2.3-16 Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozásindítási költségeinek támogatása

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.3.2-16 A rugalmas foglalkoztatás elterjesztése a konvergenciarégiókban – Rugalmas, családbarát foglalkoztatási módszerek bevezetése a munkáltatóknál

GINOP-5.3.10-17 Létszámleépítések megelőzése és kezelése

GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

GINOP-8.1.3/A-16 Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram

GINOP-8.2.3-17 Specializált seed és preseed befektetési tőkealap induló IKT vállalkozások számára új ötletekhez, új piacra lépéshez kockázati tőkeprogram

GINOP-8.4.1/B-16 Kkv energiahitel

GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram

 

A pályázatokról további információ a www.palyazat.gov.hu oldalon olvasható.

 

Pályázati forrás munkahelyi bölcsődék létrehozásához

 A „GINOP-5.3.8-17 Munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása” című felhívás célja munkahelyi bölcsődék létrehozásának támogatása, amelyek hozzájárulnak a kisgyermekes nők foglalkoztatásának elősegítéséhez, valamint a munka és a magánélet összehangolásának megkönnyítéséhez.

A munkáltató a beruházást követően is számolhat előnyökkel: állami támogatás (normatíva) vehető igénybe a munkahelyi bölcsődére a központi költségvetésből. Emellett az üzemeltetéssel kapcsolatosan

felmerült adóévi költségek nem növelik a társasági adóalapot.

A felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok, akik:

• rendelkeznek legalább két lezárt, teljes üzleti évvel, és

• Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető civil szervezetek vagy nonprofit gazdasági társaságok, központi költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az európai gazdasági térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

• az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

• A munkahelyi bölcsőde kialakításához szükséges infrastrukturális és ingatlanberuházás

• A munkahelyi bölcsődei ellátáshoz szükséges eszközök beszerzése

• A munkahelyi bölcsőde személyi feltételeinek megteremtése.

Kötelező vállalás, hogy a projekt keretében létrehozott munkahelyi bölcsődei férőhely számának minimum 5-nek kell lennie.

Támogatás összege: minimum 8 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2019. március 20-ig van lehetőség.

A munkahelyi bölcsőék létrehozásával kapcsolatos szakmai tanácsadást a Családbarát

Ország Nonprofit Közhasznú Kft. tud nyújtani.