Üdvözöljük a

GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

2015. november 4.

Október 30-án a pályázati portálon megjelent az újabb innovációs tartalmú pályázati felhívás. A GINOP-217 azonosító számú, Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című pályázatban kísérleti fejlesztésre, eszközbeszerzésre, immateriális javak beszerzésére, hazai és külföldi szabadalmi oltalom megszerzésére, hazai és külföldi vásárokon való megjelenésre, tanácsadás igénybevételére lehet támogatást igényelni a 20 milliárd forintos keretösszeg terhére. A fejlesztési elképzelések megvalósításához 10 és 130 millió forint között lehet támogatást igényelni 45 és 70% közötti támogatási intenzitással az egyes tevékenységek függvényében. A pályázatok benyújtására 2015. december 15-től lesz lehetőség.

GINOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Alapvető cél

A felhívás célja a piaci alapon nehezen finanszírozható KKV-k házon belüli prototípusfejlesztéseinek és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalának támogatása.

Rendelkezésre álló forrás

A rendelkezésre álló forrás: 20 Mrd forint.

Támogatott pályázatok várható száma: 150-2000 db

A támogatás mértéke

KKV-k esetében: 35 – 70%.

Támogatás összege: 50 – 130 millió Ft, 1 teljes, lezárt, üzleti évvel nem rendelkező vállalkozások esetében: 10 – 50 millió Ft

Pályázók köre

Mikro-, kis- és középvállalkozások. Magyarországon székhellyel, fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető, jogi személyiségű gazdasági társaságok, amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Gazdálkodásra vonatkozó feltételek

Nem nyújtható támogatás azon, pályázó részére,

a) amelynek a saját tőkéje a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,

b) amelynek a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,

c) amely 50 millió forintot meghaladó támogatási összeget igényel, és a benyújtott projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét (egy teljes lezárt üzleti évvel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a fentiek nem relevánsak).

Kötelezettségvállalás

a) Tesztelt prototípus létrehozása

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt pénzügyi befejezéséig tesztelt prototípust és/vagy piacra vihető terméket állít elő.

b) Üzleti hasznosíthatóság

A K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele a projekt befejezési évét követően, a fenntartási időszakban bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át. (Csak abban az esetben kötelező, amennyiben piacra vitel is megvalósul).

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

  1. Kísérleti fejlesztés:a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

  1. Projekt-előkészítési tevékenység (közbeszerzés)
  2. Projektmenedzsment tevékenység
  3. Iparjogvédelmi tevékenység (hazai és külföldi oltalomszerzések)
  4. Hazai vagy külföldi kiállításokon vagy vásárokon való megjelenés, valamint piacra jutás tevékenység
  5. Kötelező nyilvánosság biztosítása
  6. Eszközbeszerzés: Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
  7. Immateriális javak beszerzése: Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak, és egyéb immateriális javak (p.l.: licenc, oltalom).
  8. Kis- és középvállalkozás részére nyújtott tanácsadási tevékenység

Elszámolható

költségek

1.    Kísérleti Fejlesztés (minimum 40%)

a)    Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei (bérek, járulékok, megbízási díj)

b)    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: harmadik féltől megrendelt kutatás-fejlesztési tevékenység díja (max. a támogatás 50%)

c)    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltségek

d)    Beruházási költségek: K+F célt szolgáló új eszközök és felszerelések költségei

e)    Immateriális javak beszerzésének költségei (össz. max. 10%)

 

2.    Projekt előkészítési költségek

a)    Közbeszerzési költségek (max. 1%)

 

3.    Projekt menedzsment költségei (max. 2,5%)

a)    Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordításai

b)    Projektmenedzsment szolgáltatások költségei

 

4.    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó költségek

a)    Hazai és külföldi oltalomszerzés költségei (szabadalmi ügyvivői és hatósági díjak, újdonságkutatás, stb.)

b)    Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás költségei (max. 5 millió Ft)

c)    Piacra jutási tevékenységhez igénybe vett szolgáltatások (grafikai, formatervezési fordítási költségek, tolmács költségei)

d)    Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei (max. 0,5%)

e)    Marketing költségek (Hazai vagy külföldi vásárokon való részvételhez kapcsolódó költségek; marketingeszközök elkészítésének, beszerzésének költségei, média megjelenések, sajtómegjelenések, reklámkampányok szolgáltatási költségei)

f)    Piacra jutáshoz kapcsolódóan árubemutatón, kiállításon bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.

 

5.    Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

a) Marketing munkatárs megbízási, bér és járulékköltségei

b) Piacra jutáshoz kapcsolódóan: Útiköltség, kiküldetési költség (legfeljebb két fő részére, szállás max. bruttó 100 EUR/éj)

 

6.    Általános (rezsi) költségek (max. 1%)

 

7.     Eszközbeszerzések költségei

a) Projekt megvalósításhoz szükséges új eszközök vételára

b) kapcsolódó szállítás, üzembe helyezés és betanítás költségei

 

8.    Immateriális javak beszerzésének költségei (max. 10%)

a) A projekt megvalósításhoz szükséges szellemi termékek – jogdíj, licenc, stb.) bekerülési értéke.

 

9.     Tanácsadás igénybevételének költségei

(Tanácsadás szolgáltatások költségei összesen nem haladhatják meg a projekt összes elszámolható költségének 20%-át).

Projektidőszak

Maximum 24 hónap

Illetékes hatóság

NGM - Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

1539 Budapest, Postafiók 684

Beadási határidő

2015. december 15-től 2017. december 14-ig.

Értékelési határnapok: 2016. február 1, május 16.

 

A Kivonatot az Econoserve Pályázati Kft. készítette. Forrás: Pályázati felhívás (www.palyazat.gov.hu) 2015.10.30.