Üdvözöljük a

Pályázat mikro-, kis- és középvállalatoknak, munkahelyi képzések támogatására | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázat mikro-, kis- és középvállalatoknak, munkahelyi képzések támogatására

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2018. február 19.

Magyarország Kormányának pályázati felhívása mikro-, kis- és középvállalatok részére a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése céljából. Kódszám: GINOP-6.1.6-17.

A pályázat célja

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro, kis és középvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

 

A pályázat tárgya

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyi képzések 3-50 millió forintos támogatására pályázhatnak.

 

A pályázók köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek a

 • 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • ad) Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • ae) A 651/2014/EU rendelet I. Melléklete alapján meghatározott partner- vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 

Jogi forma szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Közkereseti társaság
 • Betéti társaság
 • Szociális szövetkezet
 • Takarék- és hitelszövetkezet
 • Iskolaszövetkezet
 • Agrárgazdasági szövetkezet
 • Biztosító szövetkezet
 • Egyéb szövetkezet
 • Európai részvénytársaság (SE)
 • Európai szövetkezet (SCE)
 • Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit részvénytársaság
 • Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)
 • Nonprofit közkereseti társaság
 • Nonprofit betéti társaság
 • Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.
 • A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett régiókban kell lennie.

 

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 13.040.000.000 forint

A támogatás összege: 3-50 millió forint

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 60-100%

 • csekély összegű (de minimis) támogatás 100%
 • mikro-, kisvállalkozás 70%
 • középvállalkozás 60%
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás) 70%

A támogatott pályázatok várható száma: 260-4346 db

A projekt területi korlátozása: a Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Képzések lebonyolítása
  • saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként vagy
  • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
  • saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint
  • megvalósított képzésként; beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a
  • képzést követő elégedettségmérést
  • A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint:
   • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
   • Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
   • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
   • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
   • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
 • b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Projekt előkészítési tevékenységek
  • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is
  • Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével
 • Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
 • belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével;
 • szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyéb nyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
 • saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése
 • A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
  • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
  • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
 • Munkahelyi mentor alkalmazása

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia, saját toborzás keretében, a képzésekbe a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:

a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;

b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;

c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek.

 

A pályázat benyújtása

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 13-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség.

 

További információ

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

 

Forrás, pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok

Pályázat mikro-, kis- és középvállalatoknak, munkahelyi képzések támogatására