Üdvözöljük a

Pályázat nagyvállalatoknak, munkahelyi képzések támogatására | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Pályázat nagyvállalatoknak, munkahelyi képzések támogatására

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2018. február 19.

Magyarország Kormányának célja a munkavállalók foglalkoztathatóságának, munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása a vállalkozások versenyképességének növelése érdekében. A Felhívás kódszáma: GINOP-6.1.5-17.

A pályázat célja

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

 

A pályázat tárgya

A pályázat keretében nagyvállalkozások a kevésbé fejlett régiókban megvalósuló munkahelyi képzések 10-100 millió forintos támogatására pályázhatnak.

 

A pályázók köre

Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

 • nagyvállalkozások, azaz nem minősülnek a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak és
 • rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele) és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
 • a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok csak akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha ehhez a Kormány előzetesen hozzájárult.

Jogi forma szerint:

 • Korlátolt felelősségű társaság
 • Részvénytársaság
 • Betéti társaság
 • Szociális szövetkezet
 • Takarék- és hitelszövetkezet
 • Iskolaszövetkezet
 • Agrárgazdasági szövetkezet
 • Biztosító szövetkezet
 • Egyéb szövetkezet
 • Európai részvénytársaság (SE)
 • Európai szövetkezet (SCE)
 • Magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés
 • Európai területi együttműködési csoportosulás (EGTC)
 • Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • Külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye
 • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
 • Nonprofit részvénytársaság
 • Európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium (ERIC)

Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

 

A pályázat részletei

A pályázat keretösszege: 18 520 000 000 forint

A támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft maximum 100.000.000 Ft

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke:

 • De minimis támogatás esetén: 100%
 • Képzési támogatás 50%
 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 60%

A támogatott pályázatok várható száma: 185-1852 db

 

Támogatható tevékenységek:

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • a) Képzések lebonyolítása
  • saját munkavállalók esetében az Fktv. 2.§ 2. pontja szerinti belső képzésként vagy
  • vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként vagy
  • saját teljesítés keretében az Fktv. szerint engedélyezett, vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésként; beleértve a képzéshez kapcsolódó előzetes tudásmérést, és a képzést követő elégedettségmérést
  • A felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike a 3.4.1.1 pontban meghatározott elvárások szerint:
   • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
   • Fktv. 2. § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés, illetve az Fktv 2. § 5a) pontjában meghatározott egyéb nyelvi képzés;
   • Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
   • Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
   • az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) és m) pontjai szerinti képzések (az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
 • b) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • a) Projekt előkészítési tevékenységek
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is
 • Képzési terv kialakítása a munkavállalói igények figyelembe vételével
 • b) Képzések megvalósításának előkészítése, beleértve az alábbiakat:
 • belső képzések és saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetében képzési program, tananyag kidolgozása a Felhívás 3.4.1.1 b) Képzésekkel kapcsolatos elvárások pontjában foglaltak figyelembe vételével;
 • szakmai programkövetelmény, illetve nyelvi programkövetelmény kidolgozása és nyilvántartásba vételének megvalósítása új, egyéb szakmai képzések és egyébnyelvi képzések, valamint kombinált nyelvi képzések esetén, továbbá
 • saját teljesítés keretében végrehajtott képzés esetén a képzés Fktv. szerinti engedélyeztetése
 • c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek
 • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.
 • d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása
 • e) Munkahelyi mentor alkalmazása

A felhívás keretében a támogatást igénylőnek külső, a bevonás időpontjában nem foglalkoztatott személyeket kell bevonnia, saját toborzás keretében, a képzésekbe a képzésbe vont saját munkavállalók legalább 10%-os mértékéig az alábbi célcsoportokból:

 • a) a bevonást megelőző 12 hónapban volt igazoltan közfoglalkoztatott;
 • b) legalább 3 hónapja regisztrált álláskereső;
 • c) egyéb munkavállalási korú inaktív személyek.

 

Pályázat benyújtása

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2018. március 12. 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00 óráig van lehetőség.

A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltő programon keresztül.

 

További információ

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06/1 896-0000, normál díjazású telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8:30-16 óráig, pénteken 8:30-14 óráig fogadják hívását.

 

Forrás, pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok

Pályázat munkahelyi képzések támogatására nagyvállalatok munkavállalói számára