Üdvözöljük a

Az adózással összefüggő törvénymódosítások szakképzést érintő részei | Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Az adózással összefüggő törvénymódosítások szakképzést érintő részei

Szerző: Kőhalmi Kálmán | 2016. november 28.

A 2016. november 25-i Magyar Közlönyben megjelent az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXV. törvény, amely három olyan törvényt is módosít, amely a szakképzést is közvetlenül érinti.

1. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

181. § Az Art. 52. § (7) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:

(Az állami adó- és vámhatóság)

„n) elektronikus úton havonta a bevallás benyújtására előírt határidőt követő hónap utolsó napjáig a gazdasági kamarák részére – a szakképzésről szóló törvény 42. § (2a) és (6) bekezdésében előírt feladatainak ellátása céljából – hivatalból átadja a szakképzési hozzájárulásra kötelezett által benyújtott bevallásban szereplő azon adatot, amely szerint a szakképzési hozzájárulásra kötelezett nem minősül a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény 3. § d) pontjában meghatározott szervezetnek.”

A módosítás lényege, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2017. január 1-jét követően hivatalból küldi meg azokat az adatokat, amelyből a kamara megtudhatja, hogy melyik gyakorlati képző minősül főtevékenységként gyakorlati képzést folytató szakképzési hozzájárulásra kötelezettnek. Ennek gyakorlati megvalósításáról, eljárásrendjéről a későbbiekben – a NAV-val lefolytatott egyeztetéseket követően – küldünk részletes tájékoztatást.

 

2. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény módosítása

317. § A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 5. § e) pontjának ea) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a d) pont szerinti teljesítés esetén a bruttó kötelezettség csökkenthető az 5. § ab) pontja szerinti gyakorlati képzésre a 8. § (1) bekezdése alapján számított csökkentő tétel, de legfeljebb a bruttó kötelezettség 16,5 százaléka mértékéig, feltéve, hogy a hozzájárulásra kötelezett]

„ea) az 5. § ab) alpontja szerint, az év 1–6. és 9–12. hónapjában legalább – a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 4. § (2)–(6) bekezdése szerinti partner- vagy kapcsolódó vállalkozás esetében együttesen számított – 30 fő tanulószerződéses tanuló gyakorlati képzésével teljesíti részben a hozzájárulási kötelezettségét, és”

A módosítás lényege, hogy az ún. saját munkavállalói képzés támogatásának a feltétele 2017. január 1-jétől már nem 45, hanem 30 tanulószerződés lesz.

 

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

Az Szja tv. 1. számú melléklet 4. pont 4.11. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egyes tevékenységekhez kapcsolódóan adómentes:)

„4.11. a szakképző iskolai tanulónak, a felsőfokú szakképzésben, felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatónak tanulószerződés, hallgatói munkaszerződés alapján és a szakképzésben tanulószerződés nélkül részt vevő tanulónak a szorgalmi idő befejezését követő összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára külön jogszabály szerint kötelezően kifizetett díjazás, továbbá a tanulószerződéses tanulót jogszabály alapján megillető kiegészítő pénzbeli juttatás, továbbá a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény vagy a szakképzésről szóló törvény alapján a szakképző iskolai tanulónak nyújtott ösztöndíj;”

A módosítás lényege, hogy 2016. november 26-tól (nem 2017. január 1-jétől) a Szakképzési Hídprogram keretében fizetett ösztöndíj is adómentes lesz, és nem csak a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj keretében fizetett ösztöndíj.